Lai veicinātu apdares darbu profesiju popularizēšanu un sekmētu pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm un skolotājiem, SIA „Akzo Nobel Baltics”, Limbažu Profesionālā vidusskola un Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā VISC) rīkoja 6. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu pedagogu proefesionālās meistarības konkursu, kurš notika Limbažos 29. un 30. aprīlī Limbažu Profesionālajā vidusskolā. Konkursa galvenie atbalstītāji: SIA „Akzo Nobel Baltics”, SIA „Hardy instrumenti”, SIA „Saint Gobain - Weber”, SIA „Velve M.S. Tehnoloģijas”, SIA „Henkel Baltija”. Konkursā piedalījās pārstāvji no Laidzes Profesionāls vidusskolas, PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”, Jelgavas Tehnikuma, Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, Viduslatgales Profesionālās vidusskolas, Barkavas Profesionālās vidusskolas, Spāres speciālās internātpamatskolas, Sveķu speciālās internātpamatskolas, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas, Priekuļu tehnikuma, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas un Limbažu Profesionālās vidusskolas. Kopā tika izveidotas 11 komandas. Divu dienu garumā konkursanti veica saskrūvētas ģipškartona sienas un griestu vienlaidus špaktelēšanu, slīpēšanu, gruntskrāsas uzklāšanu. Lai noteiktu labākos savu darbu vērtēšanā veica žūrijas komisija, kuras sastāvā piedalījās: Agris Ramats SIA,,Akzo Nobel Baltics” pārstāvis, Nauris Ligeiķis „Saint Gobain - Weber” pārstāvis, Andis Londenbergs SIA „Henkel” pārstāvis, Agris Kreislers SIA “Velve MS Tehnoloģijas” valdes priekšēdētējs, Māris Ginters SIA ,,Akzo Nobel Baltics” pārstāvis. Sīvā konkurnecē un pēc žūrijas saspringtas apspriešanās tika nominēti konkursa labākie: 1. vieta - Barkavas Profesionālā vidusskola, 2. vieta - PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", 3. vieta - Sveķu speciālā internātpamatskola.

Apsveicam uzvarētājus un sakām vislielāko paldies visiem konkursa dalībniekiem, sponsoriem, atbalstītājiem un konkursa rīkotājiem!

Uz tikšanos nākošajā konkursā!