Finālā, katrā nozarē, tikās pieci valsts labākie skolotāji. Ekselences balvas finālā iekļuva arī PIKC Rīgas Valsts tehnikuma ekonomikas skolotāja Laimrota Surska. Skolotāja, zinošu ekspertu klātbūtnē, vadīja mācību stundu, demonstrēja savas inovatīvās mācību metodes kā veiksmīgāk motivēt skolēnus apgūt konkrētu tematu ekonomikā. Stundā tika izmantotas saistošas, mūsdienīgas tehnoloģijas, radīta iespēja skolēniem savstarpēji sadarboties. Jāatzīmē, ka PIKC RVT, šai prestižajā pasākumā, bija vienīgā profesionālā izglītības iestāde, kuras pedagogi iekļuva Ekselences balvas finālā. Paldies skolotājai par ieguldīto darbu!