Skolotāja Andra Vimbas vadībā septiņi SIA KVIST darbinieki pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas.
Mācību noslēgumā kursanti saņēma PIKC RVT apliecinājumus par kursa sekmīgu apguvi un nelielus tehnikuma suvenīrus atmiņai.
Atvadoties katrs kursants saņēma arī mājas uzdevumu – informācijas bukletu par uzņemšanu PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā 2018,/2019. m. g. nodošanai interesentiem.
Kursants Edgars Ķirsis raksturo apmācību procesu PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā šādi:
Apgūstot kursu ,,Koksnes mehāniskā apstrāde'' PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā, mūs patīkami pārsteidza galdnieku darbnīcu aprīkojums. Kokapstrādes cehā var praktiski apgūt visas koksnes mehāniskās apstrādes operācijas uz mūsdienīgām iekārtām. Pasniedzējs apmeklēja mūsu uzņēmumu, lai zinātu, kādām kokapstrādes iekārtām, operācijām jāpievērš lielāka uzmanība. Skolotāja vadībā, darbnīcās praktisko darbu laikā, izgatavojām uzņēmumā ražota krēsla prototipus izejot pilnu kokapstrādes ciklu, iekārtas iestādot un strādājot uz tām. Liela uzmanība tika veltīta drošu darba paņēmienu izvēlei un pielietošanai. Mēs ieguvām daudz informācijas un iemaņas, kas mums palīdzēs ražošanā.