PIKC Rīgas Valsts tehikuma Dārzciema kompleksā arī Limbažu puišu darbiņi. Tehnikuma krāsās veidotie soli labi iederas gaišajās un saulainajās kompleksa telpas.