Plakātu konkurss
„Latvija, ko es gribētu Tev novēlēt?!”,
veltīts Latvijas valsts dzimšanas dienai

Mērķis:
• radīt jauniešos interesi par savu valsti, tās svarīgumu;
• attīstīt jauniešos radošumu, prasmi veidot vizuāli noformētu, estētiski baudāmu plakātu;
• mācīties strādāt patstāvīgi .


Laiks: no 2014. gada 27. oktobra līdz 11. novembrim 

(iesniegšana vēstures skolotājai A.Bediķe)


Piedalās: visi 1.-2.kursu izglītojamie


Uzdevums:

• Konkursā piedalās katrs izglītojamais ar vienu plakātu;
• Izglītojamie patstāvīgi strādā pie plakāta satura un to noformē;
• Uz plakāta apakšējā labajā stūrī jānorāda autors un grupa;
• Plakāta formāts A3 vai A2;
• Saturiski var būt – dzeja teksts, proza, vēstule, zīmētas ilustrācijas, fotogrāfijas, kolāža;
• Plakāta saturam jāatbilst tēmai.


Vērtēšanas kritēriji (max 32 punkti):


• plakāta atbilstība tēmai – saturs (10 punkti);
• plakāta oriģinalitāte (10 punkti);
• vizuālais noformējums un izteiksmes līdzekļi (10 punkti);
• plakāta iesniegšanas termiņš (2 punkti).