Ar skanīgām dziesmām, dejām un teatrāliem priekšnesumiem 23. aprīlī Mālpilī sabrauca kopā Vidzemes reģiona profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, lai piedalītos mākslinieciskās pašdarbības uzvedumā "Dabas ritums" un savu profesionālo prasmju demonstrēšanā radošajās darbnīcās. Šajā reizē kopā sabrauca jaunieši un pedagogi no Alsviķu arodskolas, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Ērgļu Profesionālās vidusskolas, Mālpils Profesionālās vidusskolas, Priekuļu tehnikums, Rīgas Uzņēmējdarbības koledža, Smiltenes tehnikums, Valmieras Profesionālās vidusskolas un puiši no mūsu skolas, kuri apgūst būvizstrādājumu galdnieka profesiju Māris Alksnis (3.a) un Dāvis Visors.(10.b). Dāvis pasākuma dalībniekiem demonstrēja prasmi putnu būrīšu gatavošanā. Kā pārsteigums visiem klātesošajiem bija iespēja kopā ar Māri darināt stabulītes, kuras skanīgi gavilēja līdz pašām pasākuma beigām. Koncertā skanot koklei, bungām, stabulei un skanīgai tautas dziesmai, Māris ieskandināja pavasara noskaņas kopīgāja dabas ritumā, par savu priekšnesumu viņš saņēma žūrijas ekspertes atzinību un kausu par šī koncerta skanīgāko priekšnesumu. 

Šādās reizēs ir patīkami iepazīties ar savu kolēģu un vienaudžu sasniegumiem gan mākslinieciskajās izpausmēs, gan proefesionālajās darbnīcās. Ar laba vēlējumiem un plašu dāvānu klāstu, visi klātesošie šķīrās līdz nākošajam gadam, kad atkal būs iespēja visiem kopā sadziedāt, sadejot un pavadīt kopā skaistu un pilnvērtīgu dienu.