Nu jau piekto gadu 28. un 29. maijā Limbažu Profesionālajā vidusskolā viesojās Baltijas valstu profesionālo skolu apdares darbu skolotāji, lai piedalītos "5. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu skolotāju profesionālās meistarības konkursā". Konkursa mērķis ir veicināt apdares darbu profesiju popularizēšanu un sekmēt pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības iestādēm un skolotājiem. Konkursu organizēja: Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” un Limbažu Profesionālā vidusskola sadarbībā ar SIA "Akzo Nobel", SIA "Hansaiteriors", SIA "Henkel", “Saint Gobain”, “ Colorekspert”. 

     Mūsu skolu konkursā pārstāvēja apdares darbu skolotājas Māra Reitere un Aiva Radele. Šajā reizē skolotāja Dina Sproģe bija organizatora lomā un rūpējās par konkursa veiksmīgu norisi un dalībnieku labsajūtu konursa laikā. Šī gada konkursa uzdevums bija tapešu līmēšana. Ierodoties katra no 11 dalībnieku komandām, kuras sastāvā bija divi dalībnieki no skolas, izlozēja savas darba vietas un pēc darba drošības instruktāžas, darbs varēja sākties. Kā atzina žūrija, visas komandas bija ļoti centušās un parādījušas sevi no vislabākās puses un noteikt uzvarētāju bijis ļoti grūti, bet šajā reizē uzvarētāja laurus plūca, Laidzes Profesionālās vidusskolas meistari.

     Konkursa noslēgumā gan dalībnieki, gan konkursa organizatori un atbalstītāji vienojās, ka šī tradīcija noteikti ir jāsaglabā un jāturpina.