Konsultāciju grafiks 2017. ārpusformālās izglītības ceļā iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanā.