Ārpus formālā izglītība

Skola piedāvā ārpus formālās izglītības iespējas visiem interesentiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un ir pašizglītības ceļā apguvuši kādu no skolas piedāvātajām profesijām.

 

2014. gada 18.decembrī  PIKC Rīgas Valsts tehnikums  ir noslēdzis  jaunus deleģēšanas līgumus ar IKVD par ārpusformālās izglītības ceļā iegūto profesionālās kompetences novērtēšanu.

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENUS organizējam sekojošās profesijās:

  • AUTOMEHĀNIĶIS;
  • APDARES DARBU TEHNIĶIS;
  • TŪRISMA PAKALPOJUMA KOMERCDARBINIEKS;
  • BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS.

 

Iesniegumus aizpildītus, parakstītus, ieskanētus var elektroniski iesūtīt uz skolas e-pastu
Ierodoties uz konsultāciju līdzi jāņem oriģināls iesniegums.