26. jūnijā skolā tiek organizēti ārpusformālās izglītības kvaifikācijas eksāmeni divās profesijās: apdares darbu teniķis un automehāniķis.      

     Tie, kurus interesē iespēja nokārtot eksāmenu apdares darbu tehniķu profesijā tiek aicināti uz konsultāciju š.g. 21. jūnijā plkst. 9.00

     Automehāniķa profesijas eksāmena konsultācijas tiek organizētas 20.06. un 25.06. plkst. 12.00.

     Novēlam labu veiksmi eksāmenā, kurš notiks 26.06. plkst. 9.00, apdares darbu tehniķiem - skolas Lielajā zālē (3. stāvs), bet automehāniķiem - skolas Mazajā zālē (3. stāvs).