Limbažu Profesionālās vidusskola 2013./2014.m.g.īsteno ESF projektu

 

   ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001