Beidzot esam tikuši pie jaunajām norādēm uz skolu.