Par tradīciju jau ir kļuvusi mūsu skolas apdares darbu tehniķu dalība jauno speciālistu konkursā Lietuvā, Jonišķu Profesionālajā vidusskolā. Šoreiz konkurss notika 23. un 24. maijā. Konkursa ietvaros vajadzēja veikt darbus dekoratīvajā krāsošanā un dekoratīvajā apmešanā. Ar krāsošanas darbiem nodarbojās skolotājas Dinas Sproģes sagatavotie audzēkņi: Mārtiņš Vaiks (5. grupa, 4. kurss) un Uldis Liecis (4. grupa, 3. kurss), bet apmešanas darbi tika uzticēti, Artūram Ilusam (4. grupa, 3. kurss). Kopvērtējumā mūsu skolas audzēkņi attiecīgi ieguva 5. un 4. vietas. Šajā konkursā audzēkņiem ir iespēja mēroties ar  spēkiem starptautiskā konkurencē uz vienādiem noteikumiem strādājot kopā ar citu Latvijas un Lietuvas profesionālo skolu audzēkņiem.