INFORMATĪVIE UN METODISKIE MATERIĀLI KARJERAS IZVĒLĒ


• Nacionālā izglītības iespēju datubāze
http://www.niid.lv/
• Nodarbinātības Valsts aģentūra
http://www.nva.lv/
• Tiešraides saruna — Jānis Palkavnieks par nākotnes profesijām
https://www.youtube.com/watch?v=LpUxOBoB5-w

 

 

IETEICAMIE SEVIS IZZINĀŠANAS TESTI KARJERAS IZVĒLĒ


6 dažādi sevis izpētes testi, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu

      http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

Profesionālo interešu noteikšana

     http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/lv/orientacija/test/new_test/

Darba izvēles faktori

     http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/lv/orientacija/test/new_test/

"Pašnoteicējs" - tā ir metodika, kura palīdzēs profesijas izvēlē.

     http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/lv/selfcheck_b/test/new_test/

Saskarsmes stratēģija

     http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/lv/com_strategy/test/new_test/

Kā izvēlēties studiju programmu

     http://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/

Vai esi gatavs darbam?

     http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=11&mid=296&txt=139&from=0

Vai tava karjera ir īstā?

     http://www.cv.lv/content/index.php?act=show&id=1239/

Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei

     https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000

Labāk saprast sevi un savas rakstura iezīmes.

     http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv

 

 

INFOGRAFIKAS PAR KARJERAS PLĀNOŠANAI- TAVA ATTĪSTĪBAS IESPĒJA SKOLAS LAIKĀ

http://www.niid.lv/infografikas


FILMAS PAR KARJERAS VEIDOŠANU

1. Zaļais pipars 1
https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
2. Zaļais pipars 2
https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
3. Zaļais pipars 1.
https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4
4. Zaļais pipars 1.
https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw
filmas par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu
https://vimeo.com/32793559
https://www.youtube.com/watch?v=u06BXgWbGvA
Kā mainīsies profesijas nākotnē “Rītdiena pienāca vakar”
https://www.youtube.com/watch?v=PAkoIMLRVpk


PROFESIJU DAŽĀDĪBA


Profesiju apraksta katalogs

     http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118

Virtuālā profesiju pasaule

     http://www.profesijupasaule.lv/

Profesiju apraksts un virtuālā pasaule

     https://www.prakse.lv/profession/list

Profesiju klasifikators

     http://www.lm.gov.lv/text/80

Profesiju definīciju katalogs

     http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf

Profesiju katalogs

     http://www.darilatvijai.lv/profesiju-katalogs-2/

Profesijas Eiropā

     http://eurobrussels.com/

 

 

 

IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

Izglītības sistēma Latvijā

     http://www.niid.lv/node/9

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

     http://www.niid.lv/

2187 izglītības iestādes

     https://www.prakse.lv/edu/list

 

 

IZGLĪTĪBA ĀRPUS LATVIJAS

 

Izglītības iespējas ES, informācija par diploma atzīšanu un apmaiņas programmām

     https://ec.europa.eu/ploteus/

Izglītības, dzīvošanas, ceļošanas iespējas ES

     https://eurodesk.eu/about-us

Saites uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm

     http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/jaunumi/

Studiju iespējas ASV

     https://educationusa.state.gov/

Piedāvā budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs

     http://ergoeducation.com/lv/about/news