26.janvārī karjeras izglītības ietvaros Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā kopā ar Limbažu novada karjeras izglītības skolotāju Iju Puisāni viesojās Vidrižu pamatskolas pedagogi un 7- 9.klašu audzēkņi, laiiepazītos ar skolu un  apgūstamajām programmām.Jaunieši iepazīnās ar skolas darbnīcām, varēja iemēģināt roku apmešanas darbos, flīžu griešanas darbos un galdnieka darbos.