13. martā akcijas "Latvijas desmitgade NATO skolās" ietvaros Limbažu Profesionālajā vidusskolā viesojās Ārlietu ministrijas pārstāve Agnese Vilde un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis kapteinis Kaspars Luste.

Tikšanās laikā abi pārstāvji iepazīstināja skolēnus ar NATO mērķiem un uzdevumiem, darbības pamatprincipiem, dalībvalstu pienākumiem. Tika raksturots Latvijas pienesums alianses darbībā, t.sk., personīgā pieredze, piedaloties NATO militārajās operācijās. Skolēni tika informēti par mūsu valsts ieguvumiem no dalības šajā aizsardzības organizācijā.

Akcija "Latvijas desmitgade NATO skolās" sākās 5. martā, kurā Ārlietu un Aizsardzības ministrijas darbinieki, Nacionālo bruņoto spēku karavīri apmeklēs vairāk nekā 100 skolas visā Latvijā, lai stāstītu par Latvijas dalības desmit gadiem NATO.