Pēc vasaras brīvdienām atkal kopā pulcējās mūsu skolas audzēkņi, viņu vecāki un pedagogi.
Šajā mācību gadā mūsu audzēkņu pulkam pievienojās jaunie apdares darbu tehniķi un būvizstrādājumu galdnieki, kuri mācīsies 5. grupā un četrus gadus ar viņiem kopā būs, viņu audzinātāja - skolotāja, Silva Jansone. Pirmā kursa audzēkņu skaitu kuplina arī ESF programmas Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieku grupa, kuru audzinātāja būs skolotāja, Laimrota Surska.
Uzsākot jaunā mācību gadu laba vēlējumus klātesošajiem teica skolas direktors Dainis Augusts, direktora vietniece mācību jautājumos Agnese Bediķe. Ar svētku sveicieniem no Limbažu novada pašvaldības mūsu skolā viesojās Raitis Leons Gerķis.
Neatlaidību, vēlmi pilnveidoties un iegūt jaunas zināšanas visiem saviem audzēkņiem novēl visi skolotāji!
Veiksmīgu Jauno mācību gadu!