Sagaidot skolotāju profesionālo svētku dienu - Skolotāju dienu, kura šogad tiks svinēta 6. oktobrī, mūsu skolas audzēņi sarīkoja patīkamu svētku pasākumu saviem pedagogiem. Šajā reizē skolotāji bija aicināti atgriezties savos pirmajos skolas gados, pirmajā klasē 1961. gadā. Saposušies šiem īpašajiem svētkiem skolotāji, nu jau skolēni, pulcējās skolas Mazajā zālē, kur kopā darbojās rimikas, mūzikas, vēstures un audzināšanas stundās. Par saviem labajiem sasniegumiem katrs saņēma diplomu ar īpašu nomināciju un svētku sveicienu. 

Paldies visiem audzēkņiem par jaukajiem apsveikuma vārdiem!

Īpašs PALDIES par sirsnīgo pasākumu 3. b grupas audzēknei Santai Remeikai un viņas asistentei Inetai Priedei, kā arī viesiem, kuri atbalsīja meitenes un aktīvi iesaistījās svētku sarīkošanā!