Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds" ar Slimību profilakses un kontroles centra finansiālu atbalstu visā Latvijā organizē izglītojošu pasākumu ciklus skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem "Par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem". Šādu iespēju izmantoja arī mūsu skolas audzēkņi, kad 23. oktobrī pie mums viesojās Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" Sabiedrības veselības speciālistes un jauniešu konsultantes Ļuba Tihomirova un Rita Kubuliņa. Jauniešiem tika piedāvātas piecas tēmas, pēc viņu izvēles, kuras viņi klausījās 90 min. garā nodarbība: "Par Tevi, viņu un "tauriņiem"", "Vīrietis, sieviete - vai tam ir nozīme?", "Vai es esmu TAM gatavs/a?", "Kontracepcija", "Drošs sekss". Šajās nodarbībās galvenais ir tās dalībnieku aktīva līdzdarbošanās ar mērķi likt jauniešiem aizdomāties par savu atbildību attiecību veidošanā un veidot izpratni par seksualitāti, kā katra cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu. Nodarbības dalībnieki apmainījās ar saviem viedokļiem un zināšanām, izspēlēja dažādas lomu spēles, diskutēja.

Paldies "Papardes ziedam" par atsaucību un jaukajām konsultantēm!