Kas ir vislaimīgākais cilvēks?
Tas, kurš prot just līdzi cita nopelniem
un priecājas par cita laimi kā par savējo.
/Johans Volfgangs Gēte/

 

 

 - Pedagoga darbs ir dzīve, jo idejas darbam ienāk prātā braucot autobusā, mašīnā vai gatavojot vakariņas, kļūdas analizējot, ejot uz veikalu vai mazgājot traukus. Visradošākie cilvēki ir pedagogi. Atdarinātas stundas ir un paliek atdarinātas. Uz mazā cilvēciņa sirdi aiziet tikai tas, kas nāk no skolotāja sirds. Pedagoga darbu nevar apgūt tikai augstskolā.
Īsteno gudrību dod Dievs, jo bez profesionālās izglītības nepieciešama sirds izglītība: pacietība, sapratne, skolotāja personība, atbalsts, pozitīva attieksme jebkurā situācijā.
- Daudz svarīgāk bērnam ir iemācīties būt līdzjūtīgam, sirsnīgam, devīgam, čaklam. Svarīgi, lai būtu pozitīva attieksme pret sevi un citiem. To nevar iemācīties kā definīciju, to var iegūt tikai tad, ja bērni paši piedalās savas personības veidošanas procesā, ja tiek dota iespēja to labo, ko vēlamies nodot bērniem, viņiem pašiem piedzīvot un izjust ikdienā, saņemot pozitīvu, saprotošu attieksmi no sava skolotāja.

 

 

Pedagogi 2015./2016.mācību gads

 

 

 

 

 

 

 

 

     Agnese Bediķe               

     Vēsture, stilu vēsture, sociālās zinības

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Andris Ķezbers               

     Kokapstrādes tehnologs

     e-pasts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     Andris Vimba                  

     Praktiskās mācības un speciālie mācību priekšmeti  galdnieku profesijām, rasēšana

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Laimrota Surska            

     Speciālie mācību priekšmeti komercdarbinieku apmācībā. 

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gaļina Avdejeva             

     Dienesta viesnīcas audzinātāja      

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Olga Kārkla                 

Fizika, būvfizika

e-pasts:

 

    

     Zane Skrastiņa               

     Speciālā zīmēšana, dizains, interjers

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Silva Jansone               

     Latviešu valoda un literatūra, audzinātāja

     e-pasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Guntis Kaufmanis          

     Automehāniķu speciālie priekšmeti un praktiskās apmācības

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Iveta Kundrate               

     Audzinātāja

     e-pasts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Liene Lāne                    

     Datortīkla administratore, informātika, datorgrafika, informācijas tehnoloģijas

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sandra Rituma                   

     Angļu valoda, lietišķā angļu valoda

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dina Sproģe               

     Praktiskās mācības, spectehnoloģija, materiālu mācība apdares darbu profesijām

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Dainis Krūms          

     Sporta skolotājs,sporta pulciņa vadītājs

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gaļina Hitraja

     Bibliotekāre

     e-pasts: galina.hitraja@rvt.lv