Kas ir vislaimīgākais cilvēks?
Tas, kurš prot just līdzi cita nopelniem
un priecājas par cita laimi kā par savējo.
/Johans Volfgangs Gēte/

 

 

 - Pedagoga darbs ir dzīve, jo idejas darbam ienāk prātā braucot autobusā, mašīnā vai gatavojot vakariņas, kļūdas analizējot, ejot uz veikalu vai mazgājot traukus. Visradošākie cilvēki ir pedagogi. Atdarinātas stundas ir un paliek atdarinātas. Uz mazā cilvēciņa sirdi aiziet tikai tas, kas nāk no skolotāja sirds. Pedagoga darbu nevar apgūt tikai augstskolā.
Īsteno gudrību dod Dievs, jo bez profesionālās izglītības nepieciešama sirds izglītība: pacietība, sapratne, skolotāja personība, atbalsts, pozitīva attieksme jebkurā situācijā.
- Daudz svarīgāk bērnam ir iemācīties būt līdzjūtīgam, sirsnīgam, devīgam, čaklam. Svarīgi, lai būtu pozitīva attieksme pret sevi un citiem. To nevar iemācīties kā definīciju, to var iegūt tikai tad, ja bērni paši piedalās savas personības veidošanas procesā, ja tiek dota iespēja to labo, ko vēlamies nodot bērniem, viņiem pašiem piedzīvot un izjust ikdienā, saņemot pozitīvu, saprotošu attieksmi no sava skolotāja.

 

 

Pedagogi 2015./2016.mācību gads

 

 

 

 

 

 

 

 

     Agnese Bediķe               

     Vēsture, stilu vēsture, sociālās zinības

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Andris Ķezbers               

     Kokapstrādes tehnologs

     e-pasts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jolanta Skotele               

     Krievu valoda,lietišķā krievu valoda

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rita Maksima               

     Matemātika

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

      Ieva Leimane                  

     Ievads tūrismā, tūrisma vadība un plānošana,praktiskās mācības tūrisma pakalpojuma komercdarbiniekiem

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Andris Vimba                  

     Praktiskās mācības un speciālie mācību priekšmeti  galdnieku profesijām, rasēšana

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Juris Zaķis                      

     Ģeogrāfija,tūrisma ģeogrāfija, vides zinības

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Laimrota Surska            

     Speciālie mācību priekšmeti komercdarbinieku apmācībā, metodiķe, audzinātāja

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gaļina Avdejeva             

     Dienesta viesnīcas audzinātāja      

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Olga Kārkla                 

Fizika, būvfizika

e-pasts:

 

 

 

  

 

     Baiba Fridvalde               

     Ķīmija, finanšu analīze, statistika, grāmatvedība

     e-pasts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Madara Skrastiņa

    Speciālā zīmēšana, dizains, interjers

    e-pasts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zane Skrastiņa               

     Speciālā zīmēšana, dizains, interjers

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Silva Jansone               

     Latviešu valoda un literatūra, audzinātāja

     e-pasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Guntis Kaufmanis          

     Automehāniķu speciālie priekšmeti un praktiskās apmācības

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Iveta Kundrate               

     Skolas sekretāre- lietvede, lietvedība, audzinātāja

     e-pasts:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Liene Lāne                    

     Datortīkla administratore, informātika, datorgrafika, informācijas tehnoloģijas

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sandra Rituma                   

     Angļu valoda,lietišķā angļu valoda

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dina Sproģe               

     Praktiskās mācības, spectehnoloģija, materiālu mācība apdares darbu profesijām

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jānis Daļeckis          

Praktiskās mācības skolotājs

e-pasts:

 

 

 

 

     Dainis Krūms          

     Sporta skolotājs,pporta pulciņa vadītājs

     e-pasts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfons Gaigals

Likumdošana

e-pasts: 

 

 

 

 

     Gaļina Hitraja

     Bibliotekāre

     e-pasts: galina.hitraja@rvt.lv