Apdares darbu tehniķis

DARBA SATURS Apdares darbu tehniķis būvju celtniecībā vai to renovācijā organizē un vada būvstrādniekus apdares darbu veikšanai (piemēram, sienu apmešana, sienu, griestu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai vai tapešu līmēšanai, kā arī krāsošanas un tapešu un līmēšanas vai koka apdares darbu veikšana).

 

Apdares darbu tehniķis plāno ikdienas darbus un saskaņo tos ar būvdarbu vadītāju, kura vadībā viņš strādā; aprēķina un pieprasa nepieciešamo materiālu daudzumu katram konkrēta darba veidam. Apdares darbu tehniķis dod darba uzdevumus un nozīmē, katra konkrētā dara veidam atbilstošākos darbiniekus, tad seko, lai tiktu ievērotas veicamos darbu tehnoloģijas. Nepieciešamības gadījumā viņš konsultē apdares darbu veicējus, kā tehniski labāk un pareizāk tie būtu veicami.

 

Apdares darbu tehniķis kontrolē izpildīto darbu kvalitāti un apjomu. Piemēram, pārbauda, kādā kvalitātē ir apmestas sienas, kā tās nošpaktelētas, nokrāsotas. Apdares darbu tehniķis vajadzības arī pats veic iekšējās apdares darbus.

Apdares darbu tehniķis saprot un lasa projekta rasējumus.

 

Tā kā būvniecības nozarē nepārtraukti mainās piedāvājuma klāsts, tiek ražoti arvien jauni un modernāki materiāli un izejvielas, apdares darbu tehniķi regulāri seko aktualitātēm nozarē, jaunumiem apdares darbu tehnoloģijas un materiālu klāstā. Tā uzlabojot gan apdares darbu kvalitāti, gan atvieglojot darba procesu.

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA Vispārējā pamatizglītība.
Mācību ilgums - 4 gadi.

 Mācību priekšmeti:

Latviešu valoda un literatūra
Svešvaloda
Psiholoģija
Matemātika
Lietišķā informātika
Dabas zinības
Ekonomika
Latvijas un pasaules vēsture
Vides zinības
Būvdarbu tehnoloģija
Apmešanas darbu tehnoloģija
Sausās būves tehnoloģija
Flīzēšanas darbu tehnoloģija
Dekoratīvā flīzēšana
Grīdu klāšanas darbu tehnoloģija
Krāsošanas darbu tehnoloģija
Dekoratīvā krāsošana
Tapsēšanas darbu tehnoloģija
Materiālmācība
Kompozīcija un krāsu mācība
Stilu vēsture
Interjers
Speciālā zīmēšana
Projektēšanas pamati
Rasēšana
Lietišķā krievu valoda
Datorgrafika
Būvfizika
Praktiskās mācības
Apmešanas darbi,remontdarbi
Dekoratīvā apmešana , remontdarbi
Flīzēšana , remontdarbi
Grīdu klāšana, remontdarbi
Krāsošana ,remontdarbi
Ttapešu līmēšana, remontdarbi
Sausā būve, remontdarbi
Sports
Kvalifikācijas prakse
 

IESPĒJAMAIS ATALGOJUMS Atalgojuma apmērs atkarīgs no darba rezultātiem, profesionalitātes un darba pieredzes, kā arī uzņēmuma lieluma.

 

RADNIECĪGĀS PROFESIJAS
Būvtehniķis
Būvniecības tehnologs
Ēku inženiertīklu tehniķis
Būvdarbu vadītājs