17.novembrī Limbažu novada Lādezerā ,sakarā ar Latvijas Republikas 96 gadadienas atzīmēšanu, Limbažu novada pateicības rakstu par ilggadēju darbu Limbažu Profesionālajā vidusskolā jauno galdnieku sagatavošanā un mūža ieguldījumu celtniecībā saņēma skolas gadniecības vadītājs Andris Ķezbers