1;2;3.kursu izglītojamo Vecāku sapulce notiks 2015.gada 13.janvārī pulksten 17.30 skolas mazajā zālītē.

Darba kārtībā :

Tikšanās ar iestādes vadītāju - vispārīgi jautājumi

Vietnieci Izglītības jomā - prezentācija un

jautājums par izglītojamo sekmēm un kavējumiem, pusgada sekmju analīze, problēmas, to iespējamie risinājumi;

jautājums par Valsts pārbaudes darbiem 2;3.kursiem.

Tikšanās pa grupām ar grupu audzinātājiem.