Šis gads mūsu audzēkņiem un pedagogiem iezīmējies ar lieliem un atbildīgiem darbiem skolas materiālās bāzes pilnveidošanā. Pats apjomīgākais darbs – Sporta zāles remonts. Pēc grīdas nomaiņas, skolotāju Andra Vimbas un kokapstrādes tehnologa Andra Ķezbera vadībā, ar BG4. un BG2. būvizstrādājumu galdnieku grupu audzēkņu spēkiem, veica zāles sienu apdari. Tika izveidoti un uzstādīti sienu un radiatoru aizsardzības paneļi. Darbs no visiem prasīja lielu precizitāti un godaprātu.
Bet rezultāts ir acīm redzams – tas ir skaisti un droši.
Paldies meistariem un puišiem par nesavtīgo darbu!
PIKC RVT Limbažu struktūrvienības vadītājs D. Augusts