PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA
RĪGAS VALSTS TEHNIKUMA
Limbažu teritoriāla struktūrvienība
2016./2017.mācību gadā

 

turpina uzņemt 1.kursā izglītojamos

 

Izglītības programmās ar mācību ilgumu 4 gadi:

Izglītojamos ar vispārējo pamatizglītību (9.klases)


- BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS
- AUTOMEHĀNIĶIS

 

Aicina vecākos kursos  jauniešus ar nepabeigtu profesinālo izglītību vai nepabeigtu vidējo izglītību.

Personām jāiesniedz:
- iesniegums (tehnikuma veidlapa);
- izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
- medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju vai mācīties PIKC RVT;
- 4 fotokartītes 3x4 cm;
- pases kopija (uzrādot oriģinālu);
- personas, kuras ir ar speciālām vajadzībām un bāreņi, dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
- papildus var iesniegt – raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).

 

Dokumentu iesniegšana:
Katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 15.00.
Limbažos – Zeļļu ielā 9, LV-4001
KONTAKTTĀLRUNIS: 64070188, mob. 22018110