Eiropas profesionālo prasmju nedēļa PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienība

      Laikā no 05.12 līdz 09.12 PIKC RVT Limbažu teritoriālā struktūrvienība aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kas ieguvuši pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, kā arī bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju; uz tikšanos, lai iepazītu apmācību iespējas ESF projektā ,,Jauniešu garantijas, .atbalsta pasākumā ,, Jauniešu darbnīcas,,. Gaidīti arī citi interesenti.
     Nedēļas ietvaros interesenti varēs iepazīties ar mācību procesu, tikties ar programmā iesaistītiem jauniešiem un pedagogiem.
     Interesenti tiek gaidīti Zeļļu ielā 9, Limbažos PIKC RVT Limbažu teritoriālā struktūrvienībā, katru darba dienu laikā no 9-00 līdz 14-00.
     Pieteikties telefoniski mob.22018110