ES fondu mācības pieaugušajiem

 

ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

 Uzņem izglītības programmās:

 

 

 Pieteikšanās kārtība:

 

Pieteikšanās 2017. gadā no 5.oktobra līdz , 2017. gada  6. novembrim.


Pirmajās kārtās pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē.

Ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta.

 

Mācību organizācija:

mācības notiek dažādos laikos un tās var apvienot ar darbu
mācības sāksies 2018. gada janvārī
mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas