Pieminot   Brīvības cīņās kritušos un gaidot Latvijas Republikas  proklomēšanas gadadienu.