PIEDALIES 2017. GADA OTRAJĀ EIROPAS PROFESIONĀLO PRASMJU NEDĒĻĀ:
ATKLĀJ SAVU TALANTU!

 

 

VET week aktivitātes
Eiropas profesionālo prasmju nedēļā
PIKC Rīgas Valsts tehnikuma
Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā
 

 

Datums un laiks    Mērķauditorija Pasākuma  tēma    Īss pasākuma apraksts           Papildus informācija

21.11.2017. - 24.11.2017.
No 9-00 līdz 15-00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi interesenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ,,Iepazīsti profesiju,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nedēļas ietvaros interesenti varēs iepazīties ar mācību procesu, tikties ar programmās iesaistītiem pedagogiem un darbnīcu vadītājiem.
Jaunieši tiks iepazīstināti ar sekojošu profesiju apmācības iespējām:
21.11.17. – Automehāniķa profesija.
21.11.17. – Būvizstrādājumu galdnieka profesija.
22.11.17. – Apdares darbu tehniķa profesija.
23.11.17.- Grāmatveža profesija

 

 

 

 

  Informācija telefoniski mob. 22018110 un struktūrvienības mājas lapā www.profskola.lv