Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks!