Prakse

Pirmais kurss līdz semestra beigām, skolotājas Dinas Sproģes uzraudzībā, turpina centīgi vingrināt roku apmešanā.