14.februārī plkst.17.00

2.un 3.kursu grupu vecāku sapulce

 

Darba kārtībā: -valsts pārbaudes darbi

                        - sekmes un kavējumi

                        - citi organizatoriski jautājumi