No 08.04.2018. līdz 09.05.2018. Erasmus + programmas  KA1 projektā ,,Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam" NR.2017-1-LV01-KA116-035365 prakses mobilitātei uzņēmumā,,Schelf Bau GmbH&CoKG''Vācijāietvaros ,kopā ar skolotāju Dinu Sproģi devās divi Limbažu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi Sandis Losmanis un Arno Gertners .