Pieteikšanās mācībām: šeit

 

Skolas uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums pēc noteikstas formas (oriģināls),

  • izglītības dokuments (kopija),

  • izziņa par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u),

  • 2 fotogrāfijas (3x4 cm),

  • pases kopija.

Iesniedzot dokumentus, reflektantam personīgi jāuzrāda pases oriģināls