Būvizstrādājumu galdnieku pirmā prakse šajā mācību gadā.