09.09.2015.

Informācija par stipendijām profesionālo skolu audzēkņiem

Informējam, ka šā gada 31.augustā noslēdzās Eiropas Savienības (ES) fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kura ietvaros profesionālās izglītības iestāžu sekmīgajiem audzēkņiem bija iespēja saņemt stipendiju atbilstoši sekmēm. Savukārt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda finansējums tieši šādu pašu aktivitāšu īstenošanai netiek atbalstīts.

Toties Izglītības un zinātnes ministrija ir radusi iespēju palielināt valsts stipendiju fondā pieejamo finansējumu, kas ļaus ministrijas padotībā esošo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem izmaksāt lielākas valsts budžeta stipendijas. 2015.gada valsts budžetā šā gada septembra – decembra mēnešiem finansējuma palielinājums ir 2,5 miljoni eiro, bet 2016.gadā - 7,5 miljoni eiro.

Valsts budžeta stipendijas tiek izmaksātas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”: http://likumi.lv/doc.php?id=93004. Saskaņā ar šiem noteikumiem profesionālās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam vidēji ne mazāk kā 14,23 eiro mēnesī. Minimālā stipendija ir 10 eiro, bet maksimālā - 71,14 eiro. Stipendijas apmērs ir atkarīgs no sekmēm, līdz ar to par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē jauniešiem ir iespēja saņemt lielāku stipendiju. Patlaban mācību iestādēs stipendiju fonda veidošanai vidēji uz vienu audzēkni ir 15,23 eiro, taču papildu pieejamais finansējums septembra – decembra mēnešiem ļaus šo vidējo finansējumu uz vienu audzēkni palielināt. Valsts finansētās profesionālās izglītības programmās papildu līdzekļi valsts stipendiju fonda izveidei tiks piešķirti atbilstoši izglītojamo skaitam Valsts izglītības informācijas sistēmā.