Lai izrādītu savu cieņu skolotājas ieguldījumam audzēkņu izglītošanā, Limbažu Profesionālās vidusskolas kolektīvs sveica savu jauko krievu valodas skolotāju Liliju Kokali ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksta saņemšanu. Kolēģi teica Lielo paldies par skolotājas dzīvesprieku, optimismu un sirsnību, kuru ir sajutis katrs, kurš ir ticies ar šo skolotāju.

Mūsu skolas kolektīvs ir ļoti pateicīgs un ļoti gandarīts par skolotājas Kokales darbu mūsu skolā. Kopā ar apsveicēju ziediem un pateicības vārdiek ik viens novēl skolotājai veselību, mīlestību un saglabāt savu sirds siltumu un dzīves gudrību vēl daudzus gadus uz priekšu!

Paldies Jums skolotāj, audzēkņu, vecāku un pedagogu kolektīva vārdā!