14. novembrī Patriotiskās nedēļas ietvaros uz svinīgo pasākumu kopā sanāca visi skolas audzēkņi, lai kopā atzīmētu Lācplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienu. Šajā svētku reizē  tika apbalvoti audzēkņi, kuri ar savu darbu mācībās, praktiskajā apmācībā un skolas sabiedriksajā dzīvē sevi parādījūši, kā zinoši un spējīgi audzēkņi. Skolas direktors Dainis Augusts un direktora vietniece mācību jautājumos Agnese Bediķe pasniedza skolas Atzinības rakstus sekojošiem audzēkņiem: par pozitīvu attieksmi pret mācību darbu: Konstantīnam Kozlovam (1. grupa), Lienei Bilzenai (3.b grupa), Rinaldam Liecim (5.b grupa), Andim Mališevam (5.a grupa), Dacei Ādamsonei (9. grupa), Valteram Prēdelim (9. grupa), Pēterim Romančukam (9. grupa), Maldai Ungurei (9. grupa), Valdim Klāvam (14. grupa). Par pozitīvu attieksmi pret mācībām un labiem rezultātiem praktiskajā apmācībā: Ralfam Ravinskim (2. grupa), Mārtiņam Grāvītim (3.a grupa), Edgaram Trufanovam (5.b grupa). Par labiem rezultātiem praktiskajās mācībās: Emīlam Akulim (5.b grupa). Par pozitīvu attieksmi pret mācību darbu un aktīvu darbību skolas sabiedriksajā dzīvē: Santai Remeikai (3.b grupa).

Šajā reizē, lai pastāstītu par Latvijas armiju un iespējām, ko sniedz dienēšana Latvijas armijā, stāstīja Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas nodaļas vadītājs Kaspars Timma. Ar stāstu par Lācplēša dienas un 18. novembra vēsturisko skatījumu un nozīmi mūsdienās audzēkņus uzrunāja Latvijas armijas atvaļinātais virsnieks Pēteris Ziemelis.

Paldies par jauko muzikālo sveicienu Alojas novada jauniešu grupai "Mazais Portāls": Madarai Bērziņai, Mārtiņam Elsiņam un Edgaram Roļskijam, kā arī viņu skolotājam Aleksandram Jasjukēvičam!

Novēlam visiem mūsu audzēkņiem un viņu ģimenēm, gaišus un savstarpējas cieņas pilnus svētkus!