No 3. līdz 8. jūnijam mūsu skolas audzēkņi piedalījās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo Kokapstrādes nozares profesiju profesionālās meistarības konkursā „Krēsls 2013”. Konkursu organizēja Valsts Izglītības satura centrs, konkursu atbalstīja Rīgas Amatniecības vidusskola un darab rīku ražošanas firma "Makita Eesti Oy filiaal". Konkursa dalībnieki bija Latvijas profesionālās izglītības iestāžu kokapstrādes nozares profesiju audzēkņi. Mūsu skolu pārstāvēja Māris Alksnis (3.a grupa, 2. kurss) un Toms Zariņš (10.b grupa, 1. kurss).

Konkursa darbus varēja veikt sekojošās nominācijās: „Galdnieks”, „Būvizstrādājumu galdnieks”, „Brīvā nominācija”, „Datorizētās programvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operators”, „Kalējs”, „Mēbeļu galdnieks”. Māris piedalījās nominācijā "Būvizstrādājumu galdnieks", bet Toms savus spēkus izmēģināja piedaloties nominācijā "Brīvā nominācija". Pēc nedēļas ilga un čakla darba cēliena, tika iegūta laba pieredze praktiskajā darbā, jo piedaloties konkursā visus darbus drīkst veikt tikai ar rokas instrumentiem un bez meistaru palīdzības. Lai arī šoreiz netika iegūtas godalgotās vietas, tomēr konkursantu gandarījums ir liels, jo bija iespēja izmēģināt savus spēkus un šo to pamācīties no citiem konkursa dalībniekiem. Apmierināts ar audzēkņu veikumu ir arī viņu meistars Andris Vimba, kurš puišu veikumu novērtēja kā pozitīvu. Tagad zēni jau sāk gatavoties nākošā gada konkursam, lai sasniegtu labākus rezultātus.