Tūrisma pakalpojuma komercdarbinieks

DARBA SATURS Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks vada un plāno tūrisma uzņēmuma darbību, veic ikdienas pienākumus saimniecībā, viesu uzņemšanu, kā arī nodrošina saimniecības ražoto produktu izmantošanu lauku tūrisma piedāvājumā.

 

Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks plāno tūrisma uzņēmuma darbību - ieguldījumus uzņēmuma attīstībā (piemēram, jaunu ēku celtniecību vai istabu remontu), konkrēto uzņēmuma piedāvājumu un stilu (piemēram, vai tas būs viesu nams ģimenēm vai banketu zāle ar pirti lielākām grupām), pēta tūrisma un uzņēmējdarbības likumdošanu, kā arī sadarbojas ar tūrismu regulējošām valsts un pašvaldības iestādēm. Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks arī nodrošina uzņēmuma reklāmu un informācijas izplatīšanu par tā piedāvājumu.

 

Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks nodrošina viesu uzņemšanu. Viņš rūpējas gan par viesu mājas iekārtojumu un noformējumu, gan par viesu uzņemšanu un izmitināšanu. Ierodoties viesiem, tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks tos sagaida, iepazīstina ar viesu namā pieejamajiem pakalpojumiem, atpūtas iespējām, ierāda viesu izmitināšanai paredzētās telpas, kā arī iepazīstina ar viesu nama telpu izkārtojumu, piemēram, ēdamtelpu, atpūtas telpām, higiēnas telpām. Informē par viesu nama dienas kārtību, piemēram, kādā laika periodā tiek pasniegtas brokastis, vai un kad pieejami kādi organizēti atpūtas pasākumi, izjādes ar zirgiem, izbraucieni ar laivām, ekskursijas. Ja viesu namā tiek piedāvāta atpūtas un sporta inventāra noma, viņš iepazīstina viesus ar nomas iespējām un noteikumiem, piemēram, piedāvā nomai velosipēdus, kā arī iesaka interesantākos maršrutus un saistošākos apskates objektus apkārtnes apzināšanai. Lai tūristiem sniegtā informācija būtu saistoša un interesanta, tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks labi orientējas tūrisma objektos gan tuvākā, gan tālākā apkārtnē.

 

Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks, ja viesu namā nav atsevišķa personāla šim nolūkam, nodrošina arī viesu ēdināšanu - pasūtījumu pieņemšanu un nodošanu virtuvē, apkalpošanu pie galda.

Viņš seko līdzi darba organizācijai tūrisma uzņēmumā, sanitāro normu un darba drošības ievērošanai, ekoloģiskajiem standartiem produkcijas ražošanā (piemēram, dārzeņu audzēšanā). Tūrisma pakalpojumu komercdarbiniekam arī jānodrošina pasūtījumu izdarīšana uzņēmuma vajadzībām, rēķinu apmaksa un dokumentācijas kārtošana (ja šim nolūkam nav atsevišķa darbinieka).

 

DARBA IESPĒJAS Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieki strādā tūrisma uzņēmumos visā Latvijā -parasti tie ir viesu nami, pirtis un līdzīgas atpūtas vietas. Pieredzējuši tūrisma pakalpojumu komercdarbinieki var arī sniegt konsultācijas citiem nozarē strādājošajiem, līdz ar to strādāt kādā tūrisma plānošanas un regulēšanas iestādē, piemēram, pašvaldības tūrisma departamentā. Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks var dibināt savu uzņēmumu un īstenot tā attīstību vai strādāt kā algots darbinieks.

 

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA Vispārējā pamatizglītība.
Mācību ilgums - 4 gadi

 Mācību priekšmeti:

 

Latviešu valoda un literatūra
Pirmā svešvaloda
Otrā svešvaloda
Psiholoģija
Matemātika
Informātika
Dabas zinības
Ekonomika
Latvijas un pasaules vēsture
Vides zinības
Profesionālie mācību priekšmeti:
Ievads tūrismā
Komercdarbība viesmīlībā un tūrismā
Tūrisma plānošana un vadība
Vadzinības
Tirgvedības pamati
Grāmatvedības pamati un uzskaite
Finanšu analīze
Likumdošanas pamati
Informācijas tehnoloģijas
Tūrisma ģeogrāfija
Ēdināšanas serviss
Sanitārija un higiēna
Pirmā svešvaloda lietišķā
Otrā svešvaloda lietišķā
Lietvedības pamati
Lietišķā etiķete
Sports
Praktiskās mācības
Kvalifikācijas prakse
 

 

 

IESPĒJAMAIS ATALGOJUMS Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, darba apjoma un pienākumiem, kā arī tūrisma speciālista kvalifikācijas. Ja tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks vada savu uzņēmumu, viņa atalgojums ir arī uzņēmuma gūtā tīrā pelņa.

 

RADNIECĪGĀS PROFESIJAS
Ekotūrisma pārvaldnieks
Atpūtas organizēšanas speciālists
Ceļojumu organizators
Ceļojumu konsultants