25. aprīlī Limbažu novada domes administratīvajā ēkā notika Atvērto durvju dienas kopā ar Rīgas Valsts tehnikumu (RVT). Šajā reizē mums bija iespēja tuvāk iepazīties ar  RVT noskatoties informatīvo filmu par tehnikumā piedāvātajām izglītības programmām. Pēc prezentācijas klātesošie aktīvi piedalījās diskusijā, lai tuvāk noskaidrotu interesējošos jautājumus, kas saistīti ar Limbažu Profesionālās vidusskolas nākotnes plāniem pievienoties Rīgas Valsts tehnikumam. Pievienojoties tehnikumam, Limbažu Profesionālā vidusskola rezultātā kļūs par tehnikuma mācību vietu Limbažos, kas objektīvi nepieciešama, jo pamatmērķis ir nodrošināt reģionālo pieejamību kvalitatīvai profesionālai izglītībai lauku jauniešiem un pieaugušajiem. Limbažu Profesionālā vidusskola jaunajā statusā varēs turpināt visus iesāktos projektus un sadarbību ar Limbažu novada uzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem.